Правила и Условия

10 august 2015

În atenția Companiilor de Televiziune aflate sub jurisdictia Republicii Moldova

NOTIFICARE

Prin prezenta, “General Media Group” SRL, deținătoarea Licențelor de activitate pentru posturile TV “Prime” si “Canal 3”, vă informează că UEFA a oferit companiei „General Media Group” SRL drepturi exclusive la difuzarea meciurilor din UEFA Champions League pentru perioada anilor 2015-2018 pe teritoriul Republicii Moldova. Difuzarea meciurilor de fotbal, inclusiv secvenţelor de scurtă durată şi imaginilor (fotocadru) ale meciurilor din Champions League SRL în format de TV, Internet şi mobil poate fi realizat exclusiv doar de „General Media Group” SRL.

Începând cu 11 august 2015, postul de televiziune „Canal 3” va difuza în direct, în eter şi în reţelele de cablu, partidele din Liga Campionilor, iar semifinalele și finala vor fi difuzate de postul de televiziune „Prime”.

Potrivit art. 28 Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Sînt permise fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii următoarele acţiuni:

c) reproducerea şi distribuirea în presă, comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a articolelor publicate legal cu privire la subiectele de actualitate economică, politică ori religioasă sau a unor opere radiodifuzate ori televizate, sau a altor obiecte protejate de acelaşi caracter ori aduse la cunoştinţa publică în regim interactiv în cazurile în care astfel de utilizări nu sînt interzise în mod expres şi dacă se indică sursa şi numele autorului;

d) utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate pentru relatarea evenimentelor curente, în măsura justificată de scopul de informare şi cu condiţia să fie indicată sursa şi numele autorului, exceptînd cazurile în care acest lucru este imposibil;

În conformitate cu prevederile art. 11, 28, 32, 36, 52 Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 18 Codul Audiovizual, „General Media Group” SRL permite tuturor radiodifuzorilor sau distribuitor de serviciu aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova difuzarea fragmentelor cu durata de pînă la un minut, şi imaginilor (fotocadru) meciurilor din UEFA Champions League pentru perioada 2015-2018 în format de TV, Internet şi mobil difuzate de postul Canal 3, doar cu utilizarea siglei “Canal 3”.

Conform art. 54 Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, încălcarea drepturilor garantate prin lege, atrage răspundere civilă, contravenţională sau penală.

În cazul depistării oricarei incălcări cu privire la drepturile exclusive a „General Media Group” SRL asupra UEFA Champions League ne rezervăm dreptul de a ne apăra interesele în instanța de judecată, inclusiv prin sesizarea autorităţilor competente pentru aplicarea măsurilor, procedurilor şi remediilor stabilite de legislaţia în vigoare.